<<<   ผู้ที่จะเข้าทำแนวข้อสอบได้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน>>
สมาชิก ของ "ฅนลุงดอทคอม" มี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกประเภททั่วไป (ทำข้อสอบ ฟรี)   สามารถทำแนวข้อสอบได้เพียงบางวิชา ตามที่กำหนด แต่ไม่สามารถทำข้อสอบ ประเภทVIP
2. สมาชิกประเภท VIP     สามารถทำแนวข้อสอบได้ครบชุด ตามตำแหน่งที่สมัครสอบไว้กับหน่วยงานราชการ (ก่อนสมัครโปรดตรวจสอบตำแหน่งที่มีแนวข้อสอบ ซึ่งจะปรากฎที่เมนู "แนวข้อสอบใหม่ เดือนนี้" หรือโทรสอบถามก่อน ที่       081 777 0 999 ) หรือ
ไลน์ ID khonlung
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
  ขั้นตอนที่ 1 สมัครสมาชิก ที่เมนู "สมัครสมาชิกที่นี้ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
(เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ท่านได้สิทธิในฐานะ "สมาชิกประเภททั่วไป" สามารถเข้าทำแนวข้อสอบได้ทันที โดยใช้ USENAME และ PASSWORD ตามที่ท่านได้กำหนดเอง  และท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ในภายหลังอีกด้วย)
   สำหรับ ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็น สมาชิกประเภท VIP ให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ 2   (โดย ไม่ต้อง  ทำการสมัครสมาชิกซ้ำอีก)
ขั้นตอนที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (โดยวิธีโอนที่ธนาคาร หรือ ตู้ ATM หรือทาง internet) บัญชี นายบรรจบ สงฤทธิ์ จำนวน 300. บาท ดังนี้
บัญชีธนาคาร ฅนลุงดอทคอม (ชื่อบัญชี คุณบรรจบ สงฤทธิ์ ประเภท ออมทรัพย์ )
 
 

ขั้นตอนที่ 3   ท่านเลือกดำเนินการได้ 3 วิธี (ท่านจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะใช้ทั้ง 3 วิธีก็ได้ แล้วแต่จะสะดวก)

-
วิธีที่ 1โทรศัพท์แจ้งการโอนเงิน ที่       หมายเลข 081 777 0 999    เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป หรือ

-
วิธีที่ 2 กรอกข้อมูลแจ้งผลการโอนเงิน ตามแบบฟอร์มนี้

-วิธีที่ 3 ส่งข้อมูลทางไลน์ ID  khonlung

 

ระยะเวลาในการเข้าทำแนวข้อสอบ
1. ท่านสามารถเข้าทำแนวข้อสอบได้ทางเว็บไซต์นี้ ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าตำแหน่งที่ท่านสมัครสอบไว้จะสอบเสร็จ
2. ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านจากสมาชิก VIP เป็นสมาชิกประเภททั่วไป ในวันที่ 5 นับจากวันที่ท่านสอบเสร็จแล้ว

        ดังน้น หากท่านสมัครก่อนจะมีเวลาในการทำแนวข้อสอบมากกว่าผู้สมัครหลัง

 
ตัวอย่างการคำนวณวันครบกำหนดการเข้าทำแนวข้อสอบ
ตัวอย่างที่ 1 ท่านชำระเงินวันที่ 1 มกราคม 2551 และหน่วยงานที่ท่านสมัครสอบไว้ จะสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2551 ท่านสามารถทำแนวข้อสอบ ได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2551 เวลา 24.00 น. (รวมเวลาที่ทำข้อสอบ 89 วัน)
ตัวอย่างที่ 2 ท่านชำระเงินวันที่ 10 มีนาคม 2551 และหน่วยงานที่ท่านสมัครสอบไว้ จะสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2551 ท่านสามารถทำแนวข้อสอบ ได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2551 เวลา 24.00 น. (รวมเวลาที่ทำข้อสอบ 20 วัน)

++ หมายเหตุ ผู้จะเข้าทำแนวข้อสอบต้องเข้าทำได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น และไม่มีการส่งแนวข้อสอบที่เป็นเอกสารให้ทางไปรษณีย์ โดยเนื้อหาทั้งหมดสมาชิก VIP สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ เพื่อให้สมาชิกนำไปอ่าน แต่ห้ามนำแนวข้อสอบที่พิมพ์ออกมานำไปขายหรือทำเป็นค้า เพราะท่านจะทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง ซึ่งทางเราจะตรวจสอบได้ตามชุดข้อสอบที่แต่ละคนได้ที่ไม่ซ้ำกัน

มีข้อสงสัยหรือขอคำปรึกษา ติดต่อได้ที่ ไลน์ ID khonlung หรือ      081 777 0 999 เวลา 07.00 - 21.00 น. ทุกวัน

<จดทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนเลขที่ 3930100048796 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี>