Untitled Document
 
   
หน้าหลัก ภารกิจเรา คลังข้อสอบ แนวข้อสอบ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก วิธีชำระเงิน ติดต่อเรา  
รวมกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายทั่วไป พรบ. พระราชบัญญัติ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บริการกฎหมาย
 

 
พระราชบัญญัติทั่วไป
 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 
 
พระราชบัญญัติเฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ
พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑฺ พ.ศ. 2482
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542