สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จนท.ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน และระดับปฎิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2561 (ทาง Internet)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการระดับปฎิบัติการและปฎิบัติงาน รับสมัคร 8 - 26 มกราคม 2561 (ทาง internet)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการระดับปฎิบัติการ รับสมัคร 13 พย.- 1 ธค.60 (ทาง internet)
สำนักงานอัยการสูงสุดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ รับสมัคร 15 พย.- 8 ธค.60 (ทาง internet)
กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และ นิติกร ระดับปฎิบัติการ ประจำปี 2560 ตั้งแต่ 1-21 พย. 2560 (สมัคทาง internet)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน รับสมัคร 27 พย. - 19 ธค. 2560 (สมัครทาง internet)  
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งระดับปฎิบัตการ (นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ) รับสมัคร 20 พย. - 12 ธค. 2560 (สมัครทาง internet)  
กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่ง จพง.ประมงระดับปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 15 พย. - 7 ธค. 2560 (ทาง internet)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติการและปฎิบัตงาน รับสมัคร 7-27 พย. 2560 (ทางอินเตอร์เนต )