กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 24 ธค.61 - 18 มค.62 (สมัครทาง internet)  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักเรียนนายสิบตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 (ทาง Internet)